Gabinet Logopedyczny Łapanów - mgr Katarzyna Kuśnierz

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?

 • Opóżniony rozwój mowy
 • Wady wymowy, dysleksja
 • Alalia, afazja
 • Niedosłuch
 • Afazja u osób dorosłych
 • Zaburzenia rozwojowe i zespoły genetyczne
 • Mózgowe porażenie dziecięce
 • Zaburzenia ze spektrum autyzmu
 • Zespół Aspergera
 • Niepełnosprawność intelektualna
 • Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS)
 • Wczesna Interwencja Logopedyczna

Terapia logopedyczna prowadzona jest m.in. Metodą Krakowską (Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania® i in.)